skip to Main Content
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht

Contributie

In verband met de huidige lockdown zijn de lessen al een aantal weken stil komen te liggen. Daarom hebben wij als bestuur gekeken naar de contributieheffing. Zoals we na de eerste lockdown ook hebben gedaan, zullen wij voor het eerste kwartaal van 2021 alleen de bonds- en basiscontributie heffen. Het is voor ons niet mogelijk om helemaal geen contributie te innen. Daarvoor kunnen wij als bestuur drie redenen geven:
  1. Ondanks dat er op dit moment niet geturnd kan worden en de acrolessen ook niet doorgaan, moeten wij als vereniging wel onze bondscontributie aan de KNGU afdragen.
  2. Zoals jullie wellicht weten is het ongelofelijk lastig om trainers te binden aan onze club en goed gekwalificeerde nieuwe trainers aan te trekken om alle lessen door te laten gaan. Dit heeft er al een aantal keer toe geleid dat we lessen moesten opheffen, omdat er geen trainer was. We zijn dan ook heel blij met de inspanningen en betrokkenheid van onze huidige trainers. Zij zijn enorm belangrijk voor ons en nog meer voor jullie. Daarom willen we hen doorbetalen in deze turn- en acroloze periode. Als blijk van waardering en de hoop dat zij, ook na de anderhalve meter samenleving, bij onze club zullen blijven.
  3. Zoals hierboven beschreven heffen wij slechts de bondscontributie en de basiscontributie. Dit betekent voor leden tot 16 jaar totaal 20,80 euro en voor leden vanaf 16 jaar 22,15 euro.
Back To Top
X