skip to Main Content
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht

 

Er is op de algemene ledenvergadering van 12 april 2017 een contributie verhoging voorgesteld en goedgekeurd. De basiscontributie is verhoogd van € 13,- naar € 15,- per kwartaal. Het bedrag dat men per kwartier betaald is verhoogd van € 6,00 naar € 6,25. De contributie van voor 1 lesuur per week is dus verhoogd van € 37,00 naar € 40,00 per kwartaal.

Per 01 juli 2017:

IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212.

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 per kwartaal. Daar komt per kwartaal ook nog de Bondscontributie bij. Kijk hieronder voor een nadere uitleg over de contributies.

– De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.

– De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per kwartier dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.

– De basiscontributie bedraagt € 15,- voor elk lid.

– Bedrag per kwartier is € 6,25 voor elk lid.

Klik hier voor de berekentabel contributies 2017

Bondscontributie:
De bondscontributie wordt ieder kwartaal in rekening gebracht en bedraagt het individuele bedrag wat per lid door de bond (KNGU) aan Fraternitas wordt berekend.
Voor 2017 is dat per kwartaal €5,20 voor leden tot 16 jaar en €6,35 vanaf 16 jaar.

Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald, bij de 1e te betalen contributie en bedraagt €7,50.

Incasso:
Indien een lid per factuur wil betalen worden €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

U-pas:
Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Klik hier voor meer informatie.

Vragen m.b.t. de contributie:
Zijn er toch nog vragen, stuur deze vraag dan naar onze 2e penningmeester Marina Luijkx marina@fraternitas.nl.


Inschrijfformulier:
Bij het invullen van het inschrijfformulier, moeten IBAN en BIC code ook ingevoerd worden (wettelijke verplichting per 01-01-2014).

Lidmaatschap beëindigen:
Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 01 januari en 01 juli opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).

Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 01 januari, 01 april, 01 juli en 01 oktober opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari)

OPZEGGEN BIJ DE TRAINER IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT

Advies: bewaar de bevestiging van uw opzegging. 


Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuisbericht en de kopie van de U-pas kunnen gestuurd worden naar:

Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV  Utrecht

of via e-mail:
naar ledenadministratie@fraternitas.nl

Back To Top
X