Ga naar hoofdinhoud
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht

Aanmelden:

Om iemand aan te melden voor een les dient er eerst contact opgenomen te worden met de betreffende train(st)er. Hij/zij zal dan aangeven of er plek is en wanneer de twee proeflessen gevolgd kunnen worden. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

De emailadressen kunnen opgezocht worden in de adressenlijst onder de knop contact.
Tevens staan deze ook bij de lesroosters achter de desbetreffende lessen.

Na de proeftraining(en) wordt door de train(st)er een inschrijfformulier gegeven. Dit formulier moet dan de volgende training volledig ingevuld en ondertekend weer bij de train(st)er worden ingeleverd. Uw train(st)er zal dit formulier laten verwerken door de ledenadministratie.

Meer informatie over de contributie kunt u hier vinden.


Afmelden:

Opzeggen via de train(st)ers is niet mogelijk. Dit kan alleen schriftelijk en minimaal één maand vooruit bij de ledenadministratie.

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 01 januari en 01 juli opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).

Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 01 januari, 01 april, 01 juli en 01 oktober opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).

De opzegging kunt u, onder vermelding van naam, adres en geboortedatum van de persoon die wil stoppen, sturen naar:

Ledenadministratie Fraternitas
P/A Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

of via de mail naar:
ledenadministratie@fraternitas.nl

Wij adviseren u de bevestiging van uw opzegging te bewaren.

Back To Top