Ga naar hoofdinhoud
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht

Veilig Sportklimaat Fraternitas
Bestuur en trainers hebben gedragsregels vastgelegd om een veilig sportklimaat te waarborgen en te bevorderen. Fraternitas is er voor iedereen die van gymnastiek en bewegen houdt. We bieden recreatielessen, sportacrobatiek, club extra en damescondities voor jong en oud aan, maar dat moet wel op een veilige en gezonde manier kunnen.

Plezier
Fraternitas is een vereniging, waarin plezier voorop staat. We vinden het belangrijk dat alle leden zich prettig en welkom voelen. Dat geldt voor de trainers, het bestuur maar ook voor alle leden. Hoewel we er alles aan doen om het iedereen naar de zin te maken, kan het tóch voorkomen dat
(ouders van) leden of begeleiders zich even niet helemaal thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen of durven te delen.

Vertrouwenscontactpersoon
Als er zaken zijn die niet met trainers of bestuurders besproken kunnen worden, dan is het mogelijk
je tot de vertrouwenscontactpersoon te wenden. Binnen Fraternitas  is Marja den Uijl ons vertrouwenscontactpersoon. Klik hier om voor meer informatie.

Blijf je stil of praat je erover
Begin 2022 hebben we als Fraternitas deelgenomen aan het thematraject ‘Blijf je stil of praat je erover?’, een initiatief van Centrum veilige sport Nederland en SportUtrecht. Verschillende Utrechtse sportverenigingen hebben hieraan deelgenomen. Fraternitas heeft vervolgens verschillende acties ondernomen, zoals het opstellen van gedragsregels die terug te vinden zijn in het Beleidsplan Veilig Sportklimaat. Klik hier om naar het beleidsplan te gaan.

Werkgroep veilig sportklimaat Fraternitas
Ook hebben we een werkgroep samengesteld met als doel om het thema veilig sportklimaat ‘op de agenda’ te houden en het thema blijvend onder de aandacht te brengen onder trainers, bestuur én leden. Wij zijn nog op zoek naar leden voor de werkgroep. Heb je interesse, neem dan contact op Carlien den Uijl, e-mail: carlien@fraternitas.nl.

Rapport Ongelijke leggers
Een veilig sportklimaat heeft binnen Fraternitas altijd ruime aandacht gekregen. Toch heeft het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport ons de urgentie van dit onderwerp doen inzien. Op deze pagina is het rapport ‘Ongelijke leggers’ gepubliceerd. Dit gaat voornamelijk over topsport en heeft minder relatie met recreatiesport, zoals deze wordt aangeboden bij Fraternitas.

 

 

Back To Top