skip to Main Content
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht

Statutenwijziging

Op 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. Met deze wet
wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij de vereniging en stichting aangevuld, verduidelijkt en
zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die al gelden voor de BV en de NV. Deze wet is dus
ook van toepassing op Fraternitas.

De wetswijziging leidt tot een noodzakelijke aanpassing van de statuten. De statuten moeten een
bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis (vacature)
of belet (afwezigheid) van alle bestuurders. Er moet bepaald zijn wie er beslissingen mogen nemen
als niemand van het bestuur dat meer kan of mag.

Wij vinden het als bestuur belangrijk om onze statuten zo snel mogelijk in lijn te brengen met de
nieuwe wet. Wij hebben notariskantoor Blokhuis en Duinstra daarom gevraagd om een concept op te
maken van onze statutenwijziging, zodat wij deze op de ALV van 24 juni a.s. aan jullie voor kunnen
leggen. Het concept van de statutenwijziging vind je hier.

Omdat onze huidige statuten dateren uit 1980, hebben wij de statuten – naast de noodzakelijke
aanpassing vanwege de WBTR – ook een ‘opfrisbeurt’ gegeven. Wil je weten wat er (inhoudelijk)
wijzigt, bekijk dan deze toelichting waarin wij dit uiteen hebben gezet.

Wil je de statutenwijziging liever in hard copy raadplegen, laat het dan weten via
secretaris@fraternitas.nl. Wij bieden de mogelijkheid om de statutenwijziging in te zien bij Marina
Luijkx in Wittevrouwen (Utrecht) of kunnen de statutenwijziging per post naar je opsturen.

Back To Top
X