Ga naar hoofdinhoud
06-43166065 na 18.00 uur
info@fraternitas.nl
Gymnastiekvereniging Fraternitas te Utrecht
Fraternitas is een Utrechtse turnvereniging opgericht in 1893 en bestaat inmiddels 130 jaar. Bij onze vereniging is de mogelijkheid om te turnen, acrogym te leren of bijvoorbeeld bij de damesconditieles mee te doen. Bent u geïnteresseerd in een van de sporten die wij aanbieden, klik dan vooral op de bovenstaande verwijzingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@fraternitas.nl.

In 1993 hebben wij ons eeuwfeest gevierd. Toen is er ook een boekje uitgegeven met de titel “FRATERNITAS een eeuw in beweging”. Onderstaande tekst komt uit dit boekje:

Oprichting:
In 1893 kregen de leden van de Utrechtse Christelijke Jongelings Vereniging (UCJV) het idee om naast het praten over het Christelijk geloof en het leven ook te gaan bewegen. En wel in de vorm van gymnastiek.
Op 6 mei 1893 werd dan ook het besluit genomen om een gymnastiekvereniging op te richten. Het motto werd: ‘in Fraternitate virtus nostra’ wat vrij vertaald inhoudt: ‘In broederschap ligt onze kracht’. Onze naam is hiervan afgeleid ‘Fraternitas’ (broederschap). Wij zijn dus ‘van huis uit’ een Christelijke vereniging, waar tegenwoordig ook andersdenkenden van harte welkom zijn.

Ledenaantal door de jaren heen:
Hoeveel duizenden vrouwen, mannen, meisjes en jongens lid zijn geweest van Fraternitas is onmogelijk na te gaan en is trouwens ook niet van belang. In het boven vermelde boekje “Fraternitas een eeuw in beweging” staat een leuke grafiek met de ledenaantallen vanaf de oprichting tot het 100-jarig bestaan. Hierin zijn uitschieters van o leden (in de oorlogsperiode) tot 1900 leden (net na deze oorlog).

grafiek ledenaantallen 1893-1993(1)
Op 1 september 2015 hadden wij 529 leden.

Uitvoeringen:
In 1894 werd de eerste uitvoering gegeven in het ‘Gebouw der kunst en wetenschappen’op de Mariaplaats. In 1908 werd het derde lustrum gevierd met een uitvoering in het park Tivoli. Vanaf 1922 werden de uitvoeringen gehouden in het gebouw Tivoli aan de Kruisstraat. Later kreeg een gebouw aan het Lepelenburg de naam Tivoli en verhuisde Fraternitas met haar uitvoeringen mee naar deze locatie. Nadat dit gebouw was afgebrand gingen wij met onze uitvoeringen naar de Jaarbeurscongreszaal aan het Jaarbeursplein.
Toen Joop van den Ende zijn musicals ging houden in deze zaal kreeg het de naam Beatrixtheater en was er geen plaats meer voor ons. Tegenwoordig houden wij onze uitvoeringen, eens in de 5 jaar, in sporthal Galgenwaard.
Op 20 april 2013 is de laatste uitvoering geweest. Het heette toen Frat Showt Holland.
Filmmateriaal van een deel van de uitvoering is hier beschikbaar.

Wat was er bij Fraternitas te doen:
Vanaf het begin werd er aan gymnastiek gedaan. Maar ook werden er voordrachten ingestudeerd en was er een mogelijkheid om aan schermen en atletiek te doen. Vanaf 1924 heeft Fraternitas ook een drumfanfare gehad. Opgericht als tamboer- en pijperkorps, later werd het een drumband en daarna drumfanfare. Met ingang van 1 april 2013 is de drumfanfare opgeheven.

Wat is er nu bij Fraternitas te doen:
Peuters en kleuters
Turnen voor meisjes en dames
Turnen voor jongens en heren
Acrogym
Conditietraining voor dames
Club-extra voor kinderen met een motorische achterstand

Waar:
Op 6 locaties in Utrecht worden de activiteiten aangeboden. Het zijn voornamelijk gymnastiekzalen in Utrecht Oost en Utrecht Noord/West. In het lesrooster vindt u de adressen.

Kwaliteit:
De lessen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Ieder jaar vinden bijscholingscursussen plaats, zodat de leiding altijd op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard speelt veiligheid in de les hierin een grote rol.

Wedstrijden:
Veel leden nemen jaarlijks deel aan verschillende wedstrijden, die per niveau worden georganiseerd door rayon De Vechtstreek, de regio Midden Nederland en het district Mid-West. Eén keer per jaar is er een onderlinge wedstrijd waar alle leden van de vereniging het tegen elkaar opnemen.

Andere activiteiten:
Fraternitas is een bruisende vereniging. Naast de gymnastieklessen organiseert zij regelmatig gezellige activiteiten. Eens per twee jaar wordt een kamp voor de jongere leden en een kamp voor de oudere leden georganiseerd. Jaarlijks is er een Sinterklaasfeest.
Voor de jeugd van 12 – 18 jaar zijn er extra aktiviteiten met sport- of andere activiteiten.
Vijf keer per jaar komt ons clubblad “het Fratblad” uit.

Statuten:
Klik hier om de statutenwijziging te kunnen lezen.

Huishoudelijk reglement:
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Back To Top